Budownictwo Usługi

Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu zlecić realizację izolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zlecić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest także dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje zagrożenie podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również wypada pozostawić profesjonalistom, gdyż kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.