Finanse

Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Po więcej szczegółów o tym, co to znaczy faktura proforma skieruj się tu.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale również i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, więc nieraz można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Wypada aczkolwiek zachować ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy nabycia artykułów, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie została sfinalizowana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma trzeba zauważalnie oznakować

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada te same dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • datę i miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • wskazanie przewidywanej daty doręczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Żeby bez trudności można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.