Finanse

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji.

Może być sporo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym czasie wyraźnie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nie płacących klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, jeśli wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi także ogromną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]