Finanse

Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ uzyskasz więcej szczegółów o notach księgowych na 40 euro.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej lub później z reguły natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Przecież zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów z wypłacalnością bądź niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź generator not księgowych

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]