Finanse

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Wejdź na flobo.io, aby odnaleźć informacje dotyczące metody kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w konsekwencji dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Ze względu na sprecyzowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy stu i więcej fakturach kontrola należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]