Oświata

Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym każdego roku staje tysiące młodych ludzi. Często wybór ten określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są może kierunkami innowacyjnymi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się głównie o indeks na kierunkach zarządzanie oraz psychologia. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), wszelkie filologie (szczególnie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki oraz orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się też na wydziały związane z realizacją filmową, wzornictwem czy marketingiem. Warto zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają wszak dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak podjąć słuszną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku trzeba wziąć pod uwagę pasje, ale także ewentualny popyt na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że dany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich mogą swobodnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem inżyniera, magistra bądź licencjata.

Młody człowieku, zapamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez pomoc w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Warto zagospodarować te lata jak najlepiej.