Budownictwo Robienie zakupów

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Dowiedz się więcej o kontenerach na gruz

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]