Usługi

Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Jeżeli chcesz zlecić badania psychologiczne Kęty, wejdź na www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Są one niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów podchodzą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Drugim etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik czasu reakcji oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]