badania operatorów Bielsko
Usługi

Gdzie wykonać badania operatorów?

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której chce działać badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze zatem napisać parę słów o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich charakter oraz jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Badania operatorów – o czym powinniśmy pamiętać?

Częstotliwość i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co 3 lub 4 lata, oprócz kandydatów po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co dwa lata. Warto jednak nie zapominać, że przebieg testów może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są dodatkowe testy lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Następnie przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]