Usługi

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, zajrzyj tutaj.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe w zasadzie w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]