Usługi

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Pokaźna porcja wiedzy o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego. Przeczytaj koniecznie!

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń realizują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online nietrudno wyszperać darmowe platformy do translacji, jeszcze przez lata nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz wymagane, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Czynniki mające wpływ na koszt tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacimy za translację tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest praktycznie o wiele tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego lub na który planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematyka tekstu. Translacja podręczników medycznych, dokumentów handlowych lub prac akademickich wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada dodać, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak paszport czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii, jak również nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]