Zagadnienia energetyczne

Dekarbonizacja przemysłu – co to za proces?

Na https://dalkiapolska.com znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o trigeneracji.

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, a także poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, np. poprzez minimalizację zużycia węgla i gazu czy zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, lub trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalane jest również zimno.

W wielu sferach przemysłu realne jest też użycie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która jest generowana na przeróżnych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu pokaźne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasach ogólnego zrozumienia negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie i wiedzy, iż paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej oraz odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Owszem, zastosowanie tego typu procesów wiąże się ze znacznymi kosztami, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku korzyści jakie one przynoszą, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla każdego z nas.

Dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10